Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Certificatul constatator este un document oficial emis de către Registrul Comerțului sau de către alte autorități competente în diferite țări. Acest document atestă informații esențiale despre o firmă sau o entitate juridică și este utilizat pentru a confirma legalitatea și statutul acesteia în fața legii și a terților. În continuare, vom prezenta cele mai importante informații care se regăsesc într-un astfel de document.

Numele și datele de identificare ale firmei

Certificatul constatator trebuie să conțină numele exact al firmei sau entității juridice, așa cum este înregistrat la Registrul Comerțului sau la autoritățile competente. Acesta poate include și alte informații de identificare, cum ar fi numărul unic de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare. Firmele care se ocupă de obținerea unui certificat constatator online vor începe cu aceste date și vor trece progresiv la informații mai detaliate.

Adresa sediului social

Certificatul constatator trebuie să specifice adresa exactă a sediului social al firmei. Această adresă reprezintă locul oficial de înregistrare al firmei și este adesea utilizată în scopuri legale și fiscale.

Forma juridică

Documentul trebuie să menționeze forma juridică a firmei, cum ar fi societate cu răspundere limitată (SRL), societate pe acțiuni (SA), întreprindere individuală (II), organizație nonprofit, etc. Aceasta este importantă pentru a stabili structura legală a entității.

Scopul activități

 Certificatul constatator poate specifica domeniul sau scopul de activitate al firmei, adică tipul de afacere sau servicii pe care firma le desfășoară. Această informație este utilă pentru a identifica obiectul de activitate al firmei.

Data înființării

Certificatul constatator va conține data oficială de înființare a firmei sau data la care a fost înregistrată la Registrul Comerțului. Această dată este importantă pentru a determina vechimea firmei.

Capital social

Dacă firma are un capital social, certificatul constatator va indica valoarea acestuia. Capitalul social reprezintă suma de bani sau bunuri pe care acționarii sau asociații au contribuit pentru a înființa firma.

Informații despre administratori sau reprezentanți legali

Certificatul constatator poate lista numele, datele de contact și funcțiile administratorilor sau reprezentanților legali ai firmei. Aceste informații sunt utile pentru a identifica persoanele responsabile de conducerea firmei.

Statutul legal al firmei

Documentul poate specifica dacă firma este activă, suspendată, în lichidare sau în oricare altă stare legală specifică. Acest lucru oferă informații despre statutul actual al firmei.

Informații suplimentare

Cele mai citite articole

Certificatul constatator poate conține și alte informații relevante, cum ar fi eventualele ipoteci sau litigii în curs care afectează firma, restricții asupra drepturilor acționarilor sau alte detalii legale importante.

Sigiliu sau ștampilă oficială

Certificatul constatator este de obicei autentificat cu un sigiliu sau o ștampilă oficială a Registrului Comerțului sau a autorității emitente. Acesta confirmă autenticitatea documentului.

Acționari sau asociați

Certificatul constatator poate lista numele și datele de identificare ale acționarilor sau asociaților firmei, precum și proporția deținerii lor în capitalul social, dacă este cazul. Aceste informații sunt relevante pentru stabilirea structurii de proprietate a firmei.

Adrese secundare

Dacă firma deține sau operează la mai multe locații sau are filiale, certificatul constatator poate include și aceste adrese secundare. Acest lucru este important pentru a oferi o imagine completă a rețelei de locații ale firmei.

Starea financiară

În anumite contexte, certificatul constatator poate include informații despre situația financiară actuală a firmei, cum ar fi capitalul social plătit și datoriile înregistrate.

Schimbări recente

Dacă au avut loc modificări în cadrul firmei, cum ar fi schimbarea administratorilor sau schimbări ale capitalului social, acestea pot fi reflectate în certificatul constatator. Acest lucru ajută la menținerea informațiilor la zi.

Detalii despre licențe și autorizații

Certificatul constatator poate conține informații despre licențe sau autorizații specifice pe care firma le deține sau pe care este obligată să le dețină pentru a desfășura activitatea într-un domeniu specific.

Data expirării

În unele cazuri, certificatul constatator poate include data expirării sale sau data la care trebuie să fie reînnoit. Este important să fii conștient de această dată pentru a menține documentul la zi.

Este important să păstrezi certificatul constatator într-un loc sigur și accesibil, deoarece acesta poate fi solicitat în diverse contexte, cum ar fi încheierea de contracte, obținerea de împrumuturi sau pentru a demonstra conformitatea cu cerințele legale. Dacă există modificări în cadrul firmei sau informații noi care trebuie actualizate în certificat, asigură-te că le raportezi la Registrul Comerțului sau la autoritatea competentă pentru a menține documentul la zi.

Cele mai citite articole