Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
banner
banner

În afară de completarea unei fișe SSM pentru siguranţa angajaţilor la locul de muncă, angajatorul are numeroase obligaţii pentru a le asigura lucrătorilor un mediu de lucru cât se poate de sigur. Este foarte importantă limitarea tuturor posibilităţilor vătămării fizice a unui angajat de un utilaj, un echipament sau de o substanţă.

De asemenea, angajatorul are şi obligaţia de a limita efectele pe care temperaturile extreme de la locul de muncă le au asupra lucrătorilor, asigurându-le hidratarea sau încălzirea şi un program mai scurt, dacă situaţia o impune.

Nu în ultimul rând, de asigurarea celor mai bune condiţii la locul de muncă depinde şi combaterea stresului, apărut în urma nepotrivirii cerinţelor postului cu abilităţile şi capacitățile lucrătorului. Legile în vigoare stabilesc cine şi ce sarcini trebuie să îşi asume pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă, prevenind accidentele de muncă.

Cum se desemnează responsabilul cu protecţia muncii?

În cazul în care în companie, numărul lucrătorilor e mic şi activităţile desfăşurate nu sunt printre cele mai periculoase, antreprenorul sau angajatorul se poate ocupa singur de activităţile specifice securităţii şi sănătăţii în muncă. Este foarte important ca acesta să fi urmat un program de pregătire în domeniul sănătăţii în muncă şi securităţii, cu o durată minimă de 40 de ore şi să facă dovadă că a studiat şi este la curent cu toate conceptele de bază referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, la noţiunile şi riscurile specifice activităţii şi cadrul legislativ referitor la SSM.

De asemenea, acesta trebuie să ştie cum se completează o fisă SSM de protecţia muncii, cum se face instruirea la angajare şi cum se completează aceasta în fise. Evaluarea riscurilor la locul de muncă este foarte importantă, fiind un prim pas în implementarea măsurilor de protecţie a muncii. Această evaluare este foarte importantă pentru că, bazându-se pe o evaluare completă, responsabilul cu protecţia muncii poate întocmi un plan eficient de protecţie şi de prevenire, iar securitatea şi sănătatea în munca a lucrătorilor vor fi generate.

banner
banner

Importanța evaluării riscurilor la locul de muncă

Pentru o instrucţie completă şi pentru a evita pericolele apărute la locul de muncă, este importantă evaluarea riscurilor. Astfel, se poate efectua analiză cantitativă, enumerând riscurile posibile şi verificând existenţa lor în unitate, ulterior efectuându-se şi analiză cantitativă luând în calcul gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime previzibile a acţiunii factorului de risc asupra organismului uman.

Pentru a evalua riscurile, procedura presupune urmarea mai multor etape, şi anume identificarea potenţialelor pericole şi eliminarea lor, dacă situaţia o permite, analizarea pericolului şi evaluarea riscului, precum şi adoptarea unor măsuri pentru limitarea posibilelor vătămări. Monitorizarea continuă a riscurilor este foarte importantă şi trebuie efectuată în mod regulat în cadrul companiei.

De aceea, pentru a asigura protecţia muncii în mod corespunzător, angajatorii şi antreprenorii trebuie să respecte toate regulile, normele impuse şi procedurile necesare.

Arata comentariileAscunde comentariile

Lasa un comentariu

Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!